Fire Blanket

Πυρανίχνευση

Πυροσβεστήρες

Φωτιστικά Ασφαλείας

Νέα

 

Κανονισμός Πυροπροστασίας

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα.
Οριακό σημείο για την διάκρισή τους αυτή, θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων".

Ως Υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα όπου η υποβολή αίτησης γιά έκδοση οικοδομικής άδειας έγινε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού Δ/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η αίτηση γιά έκδοση οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του.

Για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πλην αυτής των Ξενοδοχείων, η έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/88 καθορίσθηκε να είναι δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή την 17-2-1989, για δε τα νέα και υφιστάμενα Ξενοδοχεία ορίσθηκε ένα (1) μήνα μετά την δημοσίευση του, δηλαδή την 17-3-1988.


Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα κτίριο είναι νέο ή υφιστάμενο για να εφαρμοσθεί η αντίστοιχη νομοθεσία πυροπροστασίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την οικοδομική άδεια του κτιρίου ή εναλλακτικά οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (π.χ. βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας, άδεια Ε.Ο.Τ, μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμό Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) που να αποδεικνύει αν το κτίριο είναι υφιστάμενο ή νέο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 71 "


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 71

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Π.Δ. 71/88 ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 39112 Φ.701.2/12-10-98 Δ/ΓΗ Α.Π.Σ.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 1 || ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

Άρθρο 2 || ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

 

Άρθρο 3 || ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Άρθρο 4 || ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο 5 || ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 

Άρθρο 6 || ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

Άρθρο 7 || ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

Άρθρο 8 || ΓΡΑΦΕΙΑ

 

Άρθρο 9 || ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο 10 || ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

 

Άρθρο 11 || ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

 

Άρθρο 12α || ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Άρθρο 12β || ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 13 || ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Άρθρο 14 || ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Άρθρο 15 || ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988

 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

Άρθρο 16 || ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Άρθρο 17 || ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 18 || ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

Άρθρο 19 || ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

Άρθρο 20 || ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

 

Άρθρο 21,22 || ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ (ΑΡΘΡΑ 16 - 22)

 

Άρθρο 23,24 || ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Α. 1/1978 (ΦΕΚ 1148 τ.Β΄/30-12-1978)
Εμπορικά Καταστήματα

 

Β. 2/1979 (ΦΕΚ 100 τ. Β΄/3-2-1979)
Ξενοδοχειακά Καταλύματα

 

Γ. 3/1981 (ΦΕΚ 20 τ.Β΄/19-1-1981)
Αίθουσες συγκέντρωσης κοινού

 

Δ. 4 (ΦΕΚ 724 τ.Β΄/22-12-1987)
Οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

 

Ε. 5 ΦΕΚ 387 τ.Β΄/11-6-1991)
Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων Πυρασφαλείας

 

ΣΤ. 6 (ΦΕΚ 150 τ.Β΄/13-3-1996)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες

 

Ζ. 7 (ΦΕΚ 155 τ.Β΄/13-3-1996)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών

 

Η. 8 (ΦΕΚ 725 τ.Β΄/19-8-1997)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα

 

Θ. 9 (Φ.Ε.Κ. 1459/30-11-2000/Τ.Β. )
Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις''

 

Ι. 10/2002 (ΦΕΚ Β΄ 844/8-7-2002)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής

 

ΙΑ. 11/2003(ΦΕΚ Β' 817/23-6-2003)
Mέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 - Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ. (Κ.Υ.Α. 5905/1995)


Κ.Υ.Α 5905/Φ.15/839/1995 (ΦΕΚ 611/Β/12-7-1995)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών

 

4. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


Ν.2801 3-3-2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 46/3-3-200)
Μέτρα πυροπροστασίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων

 

5. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ


Π.Δ. 922/1977 (Φ.Ε.Κ. Α' 315/12-10-1977)
Μέτρα πυροπροστασίας λεβητοστασίων

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 

 © 2005 All rights reserved